Annika Billberg ny ledamot i Raketechs styrelse

Raketech, ett av de ledande bolagen inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, meddelar att Annika Billberg valts in i bolagets styrelse. Annika Billberg har en gedigen bakgrund inom kommunikation och finans, och är för närvarande kommunikationsdirektör på det globalt ledande kredithanteringsföretaget Intrum.

Raketech befinner sig i en tillväxtfas där bolaget under den senaste 12-månadersperioden stärkt såväl ledning som styrelse i syfte att säkerställa fortsatt hög och hållbar tillväxt liksom ett befäst ledarskap på den europeiska marknaden för affiliatetjänster. Tidigare har styrelsen utökats med Fredrik Svederman, med bakgrund som CFO på Evolution Gaming, och Christian Lundberg, med erfarenhet från flertalet ledande operativa befattningar hos bland andra Fortum och Microsoft.

Med Annika Billberg stärks styrelsens profil ytterligare. Annika har varit IR- och kommunikationsdirektör på Intrum sedan 2010, och var dessförinnan IR- och informationschef på IT-konsultföretaget HiQ samt aktienanalytiker på Hagströmer & Qviberg i Stockholm.

”Raketech har under det senaste året genomgått en stor förändringsresa såväl personellt som operativt. Vi har dubblerat antalet medarbetare till drygt 100 personer, förvärvat ett flertal ledande tillgångar samt rullat ut en ny operativ modell som bygger på tre tydliga tillväxtområden. Att ha rätt kompetens i styrelsen är avgörande för vår fortsatta utveckling, och såväl styrelse som ledning välkomnar Annika till bolaget”, säger Christian Lundberg, ordförande för Raketech.

”Raketech är ett spännande bolag med många möjligheter framåt. Jag ser fram mot att stötta ledningen i den fortsatta resan, där såväl fler förvärv som nya produkter och marknader finns på agendan. Bolaget har också gjort en gedigen insats med att se över sitt arbete inom hållbarhet och ansvar, där det finns stor potential i att ta ledartröjan och driva på hela branschen i rätt riktning”, säger Annika Billberg, ny ledamot i Raketechs styrelse.