Press Releases

08 Jan: Raketech offentliggör preliminärt resultat avseende intäkter, EBITDA och rörelseresultat för det fjärde kvartalet

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2019 förväntas uppgå till 5.8 miljoner EUR. Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till 1.6 miljoner EUR, vilket är lägre än förväntningarna. Rapporterad EBITDA påverkas av kostnader av extraordinär karaktär motsvarande 0.4 miljoner EUR samt omvärdering av…