Återköp av aktier i Raketech under perioden 2-6 september 2019

Raketech Group Holding P.L.C (”Raketech”) (LEI-kod 48510000OEBNE6ZZRY63) har under perioden den 2 september 2019 till och med den 6 september 2019 återköpt sammanlagt 45 000 egna aktier (ISIN-kod: MT0001390104). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram som offentliggjordes den 5 juni 2019.

Återköpsprogrammet, som löper mellan den 5 juni 2019 och den 4 maj 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 2 september 2019 till och med 6 september 2019 har aktier i Raketech återköpts enligt nedan:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2 september 2019 9 000 15,0943  135 835
3 september 2019 9 000 15,252 137 320
4 september 2019 9 000 15,4733 139 260
5 september 2019 9 000 15,7891 141 552
6 september 2019 9 000 15,7379 141 551

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq First North av ABG Sundal Collier för Raketechs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Raketechs innehav av egna aktier per den 9 september 2019 till 424 000 aktier. Det totala antalet aktier i Raketech uppgår till 37 900 663.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 7 juni 2019 och till och med den 6 september 2019 har sammanlagt 424 000 aktier i Raketech återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 3 790 063 aktier till ett belopp om högst 113 miljoner kronor. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaqs webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares  

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com 

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding P.L.C. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 8.00 CET.  

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com