Information om påverkan från COVID-19 på Raketech

Raketech, ett performance marketing-företag inom iGaming, följer utvecklingen av COVID-19-viruset och dess potentiella effekter på iGaming-branschen noga. Hittills har strategierna för hur utbrottet hanterats varierat från land till land, vilket gör situationen svår att förutse. Raketech förväntar sig inte några större negativa effekter på iGaming-branschen på lång sikt, även om intäkterna från betting med största sannolikhet kommer att påverkas negativt under 2020 på grund av de många inställda idrottsevenemangen. Det första kvartalet 2020 har hittills levererat intäkter enligt förväntan med en total omsättning för januari och februari om cirka 4,0 miljoner EUR. Under mars räknar Raketech med att leverera intäkter i linje med de två föregående månaderna, exklusive intäkter från det nyförvärvade Lead Republik Ltd.

Värt att notera är samtidigt det faktum att när tillgången till fysiska spelbutiker begränsas, och när människor i allmänhet tillbringar mer tid i isolering, så ökar spelintäkterna från onlinespel och i synnerhet kasino. Cirka 70% av Raketechs intäkter kommer från kasino, 25% från sport och 5% från övrigt. Exakt hur kombinationen av de minskade intäkterna från betting för branschen och det ökade intresset för onlinekasino kommer att påverka Raketech under 2020 är i dock detta skede för tidigt att med säkerhet förutse.

"Vi arbetar för närvarande hårt med att hjälpa våra kunder, operatörerna, att omfördela sina marknadsföringsinvesteringar från sport till kasino – vår huvudvertikal där vi fortsätter att se god efterfrågan. Den nuvarande situationen bekräftar vidare att vår strategi att öka vår globala närvaro, vårt produktutbud och bredda våra vertikaler är vägen framåt när det gäller att säkra en sund och balanserad affärsrisk", säger Oskar Mühlbach, VD för Raketech.

Sedan några veckor tillbaka har Raketech tillåtit medarbetare att arbeta hemifrån, förbjudit alla affärsresor och krävt att personal som har rest privat att sätta sig själva i karantän i minst 14 dagar. Ur ett internt perspektiv har Raketech hittills kunnat upprätthålla god effektivitet i verksamheten tack vare dessa åtgärder i kombination med dess moderna tekniska infrastruktur och arbetsmetoder som möjliggör denna typ av upplägg.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Mühlbach VD, oskar.muhlbach@raketech.com
Andreas Kovacs, IR-ansvarig,  andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08.30.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier. Raketech guidar sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.