Raketech återbetalar återstående belopp i tidigare lånefacilitet

Som ett sista led i att optimera sin kapitalstruktur efter börsnoteringen har Raketech återbetalat återstående 7,7 miljoner euro av lånet inom ramen för sin tidigare lånefacilitet. Genom återbetalningen sänker Raketech sin lånekostnad med cirka 0.2 miljoner euro per kvartal.

Raketech har sedan börsnoteringen 2018 prioriterat att optimera sin kapitalstruktur genom att reglera sin tidigare lånefacilitet samt säkerställa en mer gynnsam bankfinansiering. I december ingicks avtal med Swedbank för en revolverande kreditfacilitet på 10 miljoner euro.

”Att ha löst hela vårt gamla lån är en milstolpe för Raketechs finansieringsstrategi. Vi har nu optimala förutsättningar att genomföra nya förvärv med låga finanskostnader över tid ”, säger Andreas Kovacs, CFO för Raketech.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.