Raketech avslutar återköpsprogram

Styrelsen i Raketech Group Holding P.L.C. (”Raketech”) har beslutat att tills vidare avsluta det återköpsprogram av egna aktier som kommunicerades den 5 juni 2019. Sammanlagt har 487 000 aktier, motsvarande 1,3 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget, återköpts inom ramen för programmet.

Syftet med återköpsprogrammet var att minska Raketechs kapital. Styrelsen gör nu bedömningen att möjligheterna till organisk och förvärvsdriven tillväxt stärkts och att större aktieägarvärden kan skapas över tid genom att tydligt fokusera på bolagets pågående globala expansion, än genom att investera kassaflöde och finansiering i att återköpa aktier.

Raketech publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 den 21 november kl 07.00 CET.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, [email protected]

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding P.L.C. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 22.00 CET. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser ([email protected] / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.