Raketech stärker sin ställning inom finans genom nytt förvärv

Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, förvärvar ett antal norska affiliatetillgångar inom consumer finance där bland annat flaggskeppsprodukten Norskkreditt.no ingår. Genom förvärvet stärker Raketech sin ställning inom finansvertikalen.

Michael Holmberg, VD på Raketech, kommenterar: ”De förvärvade tillgångarna ligger i linje med vår förvärvsstrategi där vi köper kvalitetsprodukter som vi sedan fortsätter optimera. Detta är ett strategiskt förvärv som stärker vår ställning inom finansiella tjänster, vilket är en väldigt intressant vertikal för oss att fortsätta växa inom. Vi ser tydliga synergier mellan våra befintliga finansprodukter för den svenska marknaden och dessa nya norska tillgångar, både i form av trafikkvalitet och partnerrelationer.”

Förvärvsköpeskkillingen uppgår till 0,5 miljoner euro. Omsättningen för de förvärvade tillgångarna uppgick under 2017 till cirka 0,2 miljoner euro.

För mer information, kontakta gärna [email protected].

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.