Raketech fortsätter optimera kapitalstrukturen

Som ett led i att optimera sin kapitalstruktur har Raketech idag återbetalat 15.5 miljoner euro av befintligt lån inom ramen för befintlig lånefacilitet. Genom återbetalningen sänker Raketech sin lånekostnad med cirka 0.5 miljoner euro per kvartal.

Boalgets kvarvarande skuld uppgår efter återbetalningen till 7,7 miljoner euro och Raketech avser att fullt reglera den över tid. Raketech fortsätter samtidigt följa sin aktiva M&A-strategi och för diskussioner med flertalet förvärvskandidater.

”Att refinansiera den lånefacilitet bolaget haft sedan tiden innan bolaget blev noterat är en prioriterad aktivitet för Raketech i syfte att skapa en optimal och gynnsam kapitalstruktur över tid. Vi har sedan noteringen löst en majoritet av det utnyttjade beloppet, och tittar aktivt på olika typer av framtida finansieringslösningar”, säger Andreas Kovacs, CFO för Raketech.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.