Raketech inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i Raketech Group Holding P.L.C. (”Raketech”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2019 beslutat att införa ett återköpsprogram av egna aktier.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Syftet med återköpsprogrammet är att minska Raketechs kapital. Återköpen ska ske på Nasdaq First North vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 5 juni 2019 till och med den 4 maj 2020. Sammanlagt får återköp ske av högst 3 790 063 aktier, motsvarande cirka 10 procent av utestående antalet aktier i Raketech, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i enlighet med begränsningarna avseende pris och volym i Safe Harbour-förordningen. Återköp kommer ske till ett belopp om högst 113 miljoner kronor under perioden och betalning för aktierna kommer erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier och röster i Raketech 37 900 633, varav Raketech innehar noll (0) egna aktier.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding P.L.C. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 13.00 CEST. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.