Valberedningen inför Raketechs årsstämma 2019 har utsetts

I enlighet med senaste årsstämmans beslut har valberedningen inför Raketechs årsstämma i maj 2019 utsetts. Valberedningen består av representanter från de största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Valberedningens ledamöter är:

  • Tobias Persson Rosenqvist, ordförande, utsedd av Swiss Life Liechtenstein AG
  • Erik Skarp, utsedd av Light Showdown Limited
  • Peter Björnström, utsedd av Akterbog Limited
  • Martin Larsson, utsedd av Chalex i Göteborg AB
  • Christian Lundberg, styrelseordförande Raketech

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen välkomnas att göra detta via e-post till nomination@raketech.com. Förslag måste inkomma senast den 31 januari 2019.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 10.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.