2019

21 Feb: Year-end report 2018

FOURTH QUARTER 2018 Revenues increased by 65.6% to EUR 7.6 million (EUR 4.6 million) Organic growth amounted to 50.2% (6.1%) Adjusted EBITDA increased by 122.1% to EUR 4.5 million (EUR 2.0million), corresponding to a margin of 59.3% (44.2%) Adjusted operating…

21 Feb: Delårsrapport 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018 Intäkterna ökade med 65,6% till 7,6 (4,6) miljoner EUR Den organiska tillväxten uppgick till 50,2% (6,1%) Justerad EBITDA ökade med 122,1% till 4,5 (2,0) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 59,3% (44,2%) Justerat rörelseresultat uppgick till 3,8…