Raketech Delårsrapport tredje kvartalet 2019

TREDJE KVARTALET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 6,0 (7,0) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 15,1%.
 • Den organiska tillväxten uppgick till -17,9% (28,6%).
 • Justerad EBITDA minskade med 34,2% till 2,7 (4,1) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 45,5% (58,7%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 1,5 (3,7) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 25,1% (52,4%).
 • Vinsten för perioden minskade med 0,5 miljoner EUR från 1,7 miljoner EUR till 1,2 miljoner EUR.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,03 (0,05) EUR, motsvarande en minskning med 38,5%.
 • NDCs (New Depositing Customers) minskade med 0,2% till 26 782 (26,837).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019

 • Intäkter ökade med 0,7% till 18,1 (17,9) miljoner EUR.
 • Den organiska tillväxten uppgick till -3,7% (22,6%).
 • Justerad EBITDA minskade med 8,6% till 9,0 (9,9) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 50,0% (55,1%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 6,2 (8,9) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 34,4% (49,7%).
 • Vinsten för perioden uppgick till 7,5 (2,8) miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 165,9%.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,20 (0,10) EUR, motsvarande en ökning med 100,6%.
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 26,4% till 80 364 (63 599).

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019

 • Under kvartalet förvärvades Casumba Media Ltd, ett maltesiskt mediaföretag för 2,0 miljoner EUR med möjlighet till tilläggsköpeskilling baserat på vissa överenskomna prestationsmål. Casumba erbjuder ett omfattande antal affiliateprodukter på den japanska marknaden och genom förvärvet får Raketech en direkt exponering mot Japan, en tillväxtmarknad inom iGaming.
 • Under kvartalet har Raketech återköpt sammanlagt 108 000 egna aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram som godkänts vid årsstämman den 8 maj 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Den 1 oktober meddelades att nuvarande finanschef Andreas Kovacs har utsetts till den nya rollen Director of Business Development och Måns Svalborn blir ny finanschef. Måns tar officiellt över rollen som finanschef från och med den 1 december 2019.

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”I det tredje kvartalet utvecklades både omsättningen och antal NDCs positivt jämfört med föregående kvartal, trots en fortsatt tuff svensk spelmarknad. Vi har en positiv underliggande intäktsutveckling med en ökad andel intäktsdelning, vilket driver återkommande intäkter – dock med full effekt först under de kommande åren. I kvartalet har vi fortsatt att arbeta med vår globala satsning, med konkreta framsteg i både Japan och Tyskland. Allt sammantaget ger detta tillförsikt för framtiden trots att resultatet i tredje kvartalet inte är tillfredställande.

Våra produkter fortsätter att leverera hög trafik till våra partners. Den underliggande NDC-utvecklingen är i nivå med föregående år trots att förutsättningarna på den svenska marknaden har förändrats. NDC-tillväxten om 7 procent jämfört med det andra kvartalet visade en styrka gällande kundanskaffning och trafik. Jag gläder mig över ett starkt operationellt kassaflöde för kvartalet om 3,2 MEUR, vilket är 41 procent högre än samma period föregående år.

För första gången utgör Raketechs verksamhet utanför Norden 10 procent av intäktsmixen, med bidrag från bland andra Tyskland, Kanada, Nya Zeeland och Japan. Detta är resultatet av det pågående arbetet att expandera geografiskt.

Expansionsstrategin innebär kortfattat att vi skall finnas på minst 3 kontinenter och på sikt att respektive kontinent ska representera minst 10% av bolagets intäkter. Det är vår tydliga strategi som vi exekverar på. Jag övertygad om att vi kommer att lyckas bygga en global aktör med produkter inom sport och spel som servar operatörer, mediebolag och ytterligare branscher med fokus på ansvarsfulla och användarfokuserade tjänster.”

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 21 november kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via:  https://tv.streamfabriken.com/raketech-q3-2019. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2703 (SE), +44 3333 009 263 (UK)

LÄNK TILL RAPPORTEN

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på https://raketech.com/investor/

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, michael.holmberg@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 07.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade inom jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.