Delårsrapport första kvartalet 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 8,7 (4,9) miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning om 78,2%. Totala intäkter inkluderar icke rörelserelaterade intäkter om 2,3 (0) miljoner EUR. Beloppet är hänförligt till efterskänkt skuld från närstående part vilken har redovisats som en övrig intäkt under det första kvartalet.
 • Totala intäkter exklusive övriga intäkter ökade med 31,6% till 6,5 (4,9) miljoner EUR.
 • Den organiska tillväxten uppgick till 21,5% (10,2%).
 • Justerad EBITDA ökade med 38,3% till 3,5 (2,5) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 54,1% (51,5%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 2,8 (2,3) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 43,4% (47,5%).
 • Vinsten för perioden uppgick till 4,7 (0,9) miljoner EUR.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,04) EUR.
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 76,1% till 28 607 (16 243).

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Den 4 mars återbetalades den utestående skulden om 7,7 miljoner EUR från den tidigare lånefaciliteten, som ett sista steg i att optimera koncernens kapitalstruktur efter börsnoteringen.
 • Per den 31 mars upprättades ett avtal med närstående part om att efterskänka ett belopp om 2 281 714 EUR. Beloppet har redovisats som övrig intäkt i koncernens rapport över totalresultat i sammanhang.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Den 24 april meddelades att Oskar Mühlbach rekryterats som Chief Operating Officer.
 • Den 26 april förvärvade Raketech Finlands ledande TV-sporttablå TVmatsit.com till en köpeskilling om 1,6 miljoner EUR, med möjlighet till tilläggsköpeskilling om 0,3 miljoner EUR som utbetalas under kommande 24 månader baserat på överenskomna prestationsmål.

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”Inledningen på året har präglats av den stabiliseringsfas som pågår på den svenska spelmarknaden sedan införandet av den nya spellagstiftningen i januari 2019. Jag är därför nöjd att kunna konstatera att vi levererar ett bra kvartal och att vi upprätthåller vårt fokus på organisk tillväxt och geografisk expansion.

Omsättningen ökade med 32 procent, jämfört med första kvartalet 2018, och uppgick till 6,5 MEUR. Justerad EBITDA ökade med 38 procent till 3,5 MEUR, motsvarande en marginal på 54 procent. Organisk tillväxt uppgick till 22 procent av omsättningen, och bakom tillväxten står högre trafikvolymer, särskilt för våra kasinoprodukter och TVsportguiderna.

Vi bibehåller vår position som marknadsledande i Sverige och ökar samtidigt vårt fokus på geografisk expansion. Vi har globala ambitioner och prioriterar marknader som är viktiga för våra partners. Vi jobbar därför med att ytterligare stärka vår organisation för expansionsarbetet, i form avbåde medarbetare och tekniska plattformar..

Vårt fokus är att skapa hållbar tillväxt på alla våra marknader – såväl befintliga som framtida. Jag ser med tillförsikt på våra möjligheter att fortsätta stärka Raketechs ställning som en ledande affiliateaktör med ansvarsfulla och innovativa tjänster högt upp på agendan.”

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 22 maj kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/raketech-q1-2019. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 583 51 (SE), +44 333 300 92 67 (UK)

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, michael.holmberg@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.