Raketech expanderar till Japan genom förvärv av Casumba Media Ltd

Raketech (https://raketech.com/), en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, tar nästa steg i sin geografiska expansion genom förvärvet av Casumba Media Ltd., ett maltesiskt medieföretag med verksamhet främst i Japan. Casumba erbjuder ett omfattande antal affiliateprodukter på den japanska marknaden. Den överenskomnna köpeskillingen uppgår till 2,0 MEUR, motsvarande en multipel om cirka 3x EBITDA baserat på de senaste 12 månaderna, med möjlighet till tilläggsköpekilling baserat på vissa överenskomna prestationsmål.

Genom förvärvet får Raketech en direkt exponering mot Japan som en tillväxtmarknad inom iGaming, och som attraherar stort intresse från många av Raketechs partners. Grundarna av Casumba kommer att fortsätta inom verksamheten och använda sin kunskap för att stödja Raketech i utrullningen av produkter i Japan, och eventuellt andra asiatiska marknader på längre sikt. Raketechs tekniska styrkor och erfarenheter kommer att användas för att ytterligare optimera tillgångarna i Casumba i syfte att skapa organisk tillväxt.

”Detta är ytterligare en milstolpe i Raketechs historia som går helt i linje med vår strategi att expandera till nya marknader. Vi ser hur många operatörer just nu tittar på Japan och detta förvärv är en möjlighet för Raketech att ta del av en tillväxtmarknad där våra kunder har ambitioner att växa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet hos Casumba för att optimera produkterna och på längre sikt även lansera nya produkter tillsammans”, säger Michael Holmberg, VD för Raketech.

Raketech har förvärvat alla utestående aktier i Casumba idag den 30 augusti 2019 för en initial kontant köpeskilling om 2,0 MEUR, med möjlighet till tilläggsköpekilling baserat på vissa överenskomna prestationsmål. En del av tilläggköpeskillingen är begränsad till maximalt 2,1 MEUR fram till 31 december 2021, och en del är icke-begränsad och baserad på framtida utveckling fram till 1 juli 2024. Den initiala köpeskillingen erläggs från Raketechs befintliga kassa. Del av tilläggsköpeskillingen kan komma att erläggas med Raketechs egna aktier. Som ett resultat av förvärvet förväntas Raketechs intäkter från marknader utanför Norden att nå cirka 10 procent av de totala intäkterna.

För mer information, vänligen kontakta CFO Andreas Kovacs, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding P.L.C. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 14.15 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.