Bokslutskommuniké 2019

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 5,8 (7,6) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 23,3%.
 • NDCs (New Depositing Customers) uppgick till 28 002 (35 948).
 • Justerad EBITDA uppgick till 2,0 (4,5) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 33,6% (59,3%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 0,3 (3,8) miljoner EUR.
 • Resultatet för perioden uppgick till -0,3 (1,7) miljoner EUR
   

HELÅRET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 23,9 (25,6) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 6,5%.
 • NDCs uppgick till 108 365 (99 599).
 • Justerad EBITDA uppgick till 11,0 (14,4) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 46,0% (56,3%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 6,5 (12,7) miljoner EUR.
 • Vinsten för perioden uppgick till 7,2 (4,6) miljoner EUR.
   

VD OSKAR MÜHLBACH KOMMENTERAR KVARTALET

”Helåret 2019 har varit en händelserik och utmanande tid. Detta gäller inte enbart för Raketech utan också för marknaden och iGaming-sektorn i stort.

Den svenska spelmarknaden har varit särskilt turbulent, och med Raketechs stora svenska närvaro har det inneburit utmaningar för bolaget. Ur ett positivt perspektiv har dock 2019 samtidigt möjliggjort betydande framsteg i vårt arbete med att stärka vår produktmix och expandera såväl vår geografiska närvaro som operativa kapacitet. Detta uppnåddes genom strategiska förvärv, en rad nyckelrekryteringar och flertalet omfattande processförbättringar i syfte att säkerställa vår kapacitet att växa och skala upp på ett effektivt sätt. Vi lyckades även med att, för första gången i bolagets historia, nå över 100 000 new depositing customers (NDCs) under ett och samma år.

STARK AVSLUTNING OCH EXCEPTIONELLA HÄNDELSER
Det fjärde kvartalet inleddes svagt, vilket var en besvikelse och något överraskande då det sista kvartalet normalt sett är årets starkaste. Samtidigt visade vår produktportfölj stabila operativa resultat och en fortsatt positiv trend från det tredje kvartalet med ökad NDC-tillväxt om 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Vi svarade på den tröga inledningen, bland annat genom att initiera och genomföra en rad riktade betalda mediasatsningar, noggranna revisioner av våra hemsidor, skräddarsydda kampanjer för enskilda operatörer samt förbättringar av våra algoritmer. Detta, i kombination med en något gynnsammare marknadsutveckling, resulterade i en stark avslutning på kvartalet, som i sin helhet hamnade endast något lägre än föregående kvartal. Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 5,8 miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning om 23,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 1,8 procent lägre jämfört med föregående kvartal. Justerad EBITDA uppgick till 2,0 miljoner EUR med en marginal på 33,6 procent.

Ett av mina första beslut som ny VD var att noggrant se över vår finansiella ställning. Sammanfattningsvis visade denna översyn ett antal exceptionella kostnadsposter som i kombination med avgångsvederlag till tidigare VD ledde till en rörelseförlust på 0,1 miljoner EUR för det fjärde kvartalet, vilket är i linje med vad som kommunicerades i början av januari.

Intäkterna för januari månad 2020 uppgick till 2,0 miljoner EUR.”

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Oskar Mühlbach och CFO Måns Svalborn presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 19 februari kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/raketech-q4-2019. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5055 8358 (SE), +44 3333 009 035 (UK)

LÄNK TILL RAPPORTEN

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på https://raketech.com/investor/

FÖR MER INFORMATION

Oskar Mühlbach, Group CEO [email protected]
Måns Svalborn, Group CFO  [email protected]
Andreas Kovacs, Head of investor relations [email protected]

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier. Raketech guidar sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser ([email protected] / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.