Raketech ingår avtal för finansiering av framtida förvärv

Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, fortsätter att optimera sin kapitalstruktur och har idag ingått avtal med Swedbank för en revolverande kreditfacilitet på 10 miljoner euro. Med den nya faciliteten får Raketech en gynnsam bankfinansiering och en långsiktig partner för framtida förvärv, i enlighet med de ambitioner som presenterades i samband med börsnoteringen.

Sedan noteringen i juni har Raketech löst majoriteten av tidigare lån. Inom ramen för den nya kreditfaciliteten med Swedbank mer än halveras Raketechs räntekostnad på utnyttjat belopp. Tack vare bolagets starka finansiella ställning och den attraktiva finansieringen kan Raketech fortsätta att växa genom värdeskapande förvärv.

Andreas Kovacs, CFO för Raketech, kommenterar: ”Vi har under hösten undersökt olika typer av finansieringslösningar och nu landat i ett avtal med Swedbank till gynnsamma villkor som ger oss den kraft som behövs för att fortsätta konsolidera den europeiska affiliatemarknaden. Avtalet ger oss också en ny nivå av flexibilitet, då vi kan optimera skuldsättningsgraden genom möjligheten att återbetala utnyttjade belopp så fort vi har överlikviditet i kassan. På så sätt kan vi hålla finanskostnaderna låga även i tider som inte är förvärvsintensiva. Vi ser goda möjligheter att genomföra nya förvärv i enlighet med vår M&A-strategi under 2019”.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO: investor@raketech.com.

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 17.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.