Raketech stärker verksamheten genom nytt förvärv

Raketech, ett av de ledande bolagen inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, fortsätter växa genom förvärv av en majoritetspost i affiliatebolaget Shogun Media Ltd. med omfattande expertis inom Pay Per Click (PPC) och sökordsoptimering (SEO).

Shogun Media är ett strategiskt förvärv för Raketech, där grundarna har mångårig erfarenhet av att bygga kvalitativa trafiktjänster för spelindustrin. Denna kompetens kommer nu Raketech tillgodo, där fokus blir att bygga vidare på bolagets produkterbjudande till speloperatörerna på såväl befintliga som nya marknader för att uppnå organisk tillväxt i enlighet med bolagets ambitiösa målsättningar.

”Med förvärvet av Shogun Media knyter vi ytterligare erfarna entreprenörer till oss, vilket är en central strategi i vår tillväxtresa. Vi får en fin synergi inte enbart i hur vi bygger tjänster i nya marknader, utan också värdefull och kompletterande kompetens inom PPC. Detta är en viktig byggsten inför regleringen i Sverige, där vi står väl positionerade såväl partner- som intäktsmässigt när den träder i kraft 2019”, säger Michael Holmberg, VD för Raketech.

Raketech implemeterade en ny operativ modell under föregående år där M&A är ett av tre tillväxtområden. Shogun Media blir det tredje förvärvet sedan årsskiftet, och det tolfte sedan 2017.

”Vi ser fram emot att bli en del av Raketech-familjen och jobba tillsammans mot att leverera de bästa sport- och speltjänsterna till speloperatörerna på en global marknad. Det finns en väldigt bra matchning mellan bolagen i form av kompletterande kompetens, synergier i affärssystem och skalbarhet i affärsmodellen”, säger Fredrik Johansson, grundare av Shogun Media Ltd.

”Raketech stärker kontinuerligt sin ledande kompetens inom produktområdena sök, mobila guider, sportforum och sociala medier. Gemensamt med Shogun Media och de tekniska plattformar och domäner vi har ser jag också ökad potential att ta vårt erbjudande till den internationella marknaden, inklusive en reglerad amerikansk marknad”, säger Michael Holmberg.

Raketech förvärvar 51% av Shogun Media.