All Posts By

brndwgn

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 Totala intäkter uppgick till 5,8 (7,6) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 23,3%. NDCs (New Depositing Customers) uppgick till 28 002 (35 948). Justerad EBITDA uppgick till…

Read More