General Press Releases

Delårsrapport 2018

By February 21, 2019January 11th, 2021No Comments

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Intäkterna ökade med 65,6% till 7,6 (4,6) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 50,2% (6,1%)
 • Justerad EBITDA ökade med 122,1% till 4,5 (2,0) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 59,3% (44,2%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 3,8 (1,8) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 49,6% (39,9%)
 • Vinsten för perioden uppgick till 1,7 (0,8) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,03) EUR före utspädning
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 141,4% till 35 948 (14 891)

HELÅRET 2018

 • Intäkterna ökade med 49,0% till 25,6 (17,1) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 29,9 % (16,6%)
 • Justerad EBITDA ökade med 48,9% till 14,4 (9,7) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 56,3% (56,4%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12,7 (9,0) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 49,7% (52,5%)
 • Vinsten för perioden uppgick till 4,6 (5,8) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,24) EUR före utspädning
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 48,2% till 99 599 (67 193)

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Raketech återbetalade 15,5 miljoner EUR av sin lånefacilitet per den 3 oktober 2018.
 • Den 5 oktober 2018 lanserade Raketech flaggskeppsprodukten inom sportbetting Urheiluveikkaus.com i Finland.
 • Den 16 november lanserade Raketech Esportsguide.com som riktar sig mot den globala esportsmarknaden.
 • Den 21 november ingick Raketech partnerskap med Trustly för att erbjuda In-Banner Pay N Play-teknologi i sin produktportfölj.
 • Den 7 december 2018 förvärvade Raketech ett antal norska affiliatetillgångar inom consumer finance vilka inkluderar flaggskeppsprodukten Norskkreditt.no.
 • Den 20 december 2018 ingick Raketech ett avtal med Swedbank för en revolverande kreditfacilitet om 10 miljoner EUR.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall bli utbetald för räkenskapsåret 2018. Detta då Raketech verkar i en växande marknad under pågående konsolidering, och i syfte att kapitalisera på detta, avser Raketech att prioritera tillväxtaktiviteter vilket inkluderar vidare förvärv.

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”Jag är nöjd med att kunna konstatera ett starkt avslut på 2018, som var ett rekordår för Raketech. Vi stärktes både finansiellt och strategiskt under de senaste 12 månaderna, och vårt tydliga fokus på att skapa organisk tillväxt fortsätter.

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 7,6 miljoner EUR, en ökning med 66% jämfört med motsvarande kvartal förgående år. Vi uppnådde en organisk tillväxt på 50%. Justerad EBITDA uppgick till 4,5 miljoner EUR, med en marginal på 59%. Under 2018 var intäktstillväxten 49% och den justerade EBITDA marginalen uppgick till 56% – klart över våra finansiella mål.

Våra TV-sportguider levererade särskilt väl under det fjärde kvartalet och gav stöd till intäktstillväxten. Under 2018 stärkte vi guiderna med nya funktioner och dedikerade sektioner för särskilda sportevenemang, vilket har visat sig vara väldigt populärt bland användarna. Vi har också noterat stabil tillväxt inom våra senaste produkter som riktar sig till Storbritannien och Tyskland, och ser en ökning av trafiken för nyligen lanserade Esportsguide.com som fokuserar på den växande globala esport-marknaden. Den senare är ännu ett exempel på skalbarheten i vår produktstrategi – inträde på nya marknader eller vertikaler med befintliga plattformar.

Den 1 januari 2019 trädde regleringen av den svenska spelmarknaden i kraft, och i slutet av 2018 lade vi stort fokus på att aktivera en ny svensk compliance-strategi för att säkerställa att våra webbplatser följer de robusta regelkriterierna i samband med regleringen. Med compliance-strategin på plats kan vi nu fokusera resurser på att driva trafik till våra reglerade partners i Sverige, både nya och gamla. Det är fortfarande tidigt och operatörerna och spelarna anpassar sig till den nya miljön, men vi bedömer att marknaden kommer normaliseras över tid och ser många möjligheter framåt.

Allt sammantaget är jag väldigt stolt över utvecklingen och de framsteg som teamet gjort under 2018, och ser fram mot bolagets fortsatta tillväxtresa 2019.”

LÄS HELA RAPPORTEN: LÄNK

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 21 februari kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via https://tv.streamfabriken.com/raketech-q4-2018. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 705 (SE), +44 333 300 9034 (UK)

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, [email protected]

Andreas Kovacs, CFO, [email protected]

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser ([email protected] / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.