Delårsrapport tredje kvartalet 2018

TREDJE KVARTALET 2018

 • Intäkterna ökade med 42,3% till 7,0 (4,9) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 28,6% (32,6%)
 • Justerad EBITDA ökade med 45,2% till 4,1 (2,8) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 58,7% (57,1%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 3,7 (2,6) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 52,4% (53,6%)
 • Vinsten för perioden uppgick till 1,7 (1,6) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,07) EUR före utspädning
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 49,0% till 26 837 (18 010)

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018

 • Intäkterna ökade med 43,0% till 17,9 (12,5) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 22,6% (21,0%)
 • Justerad EBITDA ökade med 29,4% till 9,9 (7,6) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 55,1% (60,8%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 8,9 (7,2) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 49,7% (57,1%)
 • Vinsten för perioden uppgick till 2,8 (5,0) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,21) EUR före utspädning
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 21,6% till 63 599 (52 302)

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2018

 • Räntebärande skulder om 15 miljoner EUR återbetalades till Ares Management den 6 juli 2018.
 • Raketech ingick partnerskap med Sper och stärker ytterligare fokus på ansvarsfulla affiliatetjänster i Sverige.
 • Villkoren för tilläggsköpeskillingen relaterad till Casinofeber.se ändrades den 17 september 2018 och perioden förlängdes till 2023. Ledningens bästa uppskattning av den utestående skulden per den 30 september 2018 uppgick till 9 miljoner EUR.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN

 • Raketech lanserade en ny bettingcommunity, Urheiluveikkaus.com, en plattform dedikerad till att tillhandhålla högkvalitativt sportbettinginnehåll och experttips till den finska marknaden.
 • Räntebärande skulder om 15,5 miljoner EUR återbetalades till Ares Management per den 1 oktober 2018 med ikraftträdandedatum den 3 oktober 2018.
 • Skatteåterbäring om 0,7 miljoner EUR har erhållits per den 30 oktober 2018.
 • Esportsguide.com lanserades den 16 november 2018.
 • Den 21 november ingick Raketech partnerskap med Trustly för att erbjuda In-Banner Pay N Play teknologi genom sina spelprodukter online.

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”Det gläder mig att presentera ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och hög lönsamhet, driven av vårt tydliga fokus på organisk tillväxt. Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 7,0 miljoner EUR, en ökning på 42 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten uppgick till 29 procent. Tillväxten jämfört med det andra kvartalet var 16 procent. Justerad EBITDA uppgick till 4,1 miljoner EUR, motsvarande en EBITDA-marginal på 59 procent.

Den starka organiska tillväxten uppnåddes genom vår strategi att kapitalisera på våra befintliga tillgångar (det vi kallar Raketech Core). Under de senaste åren har vi investerat i att bygga en skalbar affärsmodell. Vi har utvecklat nya tekniska plattformar och dataanalysverktyg, och vi ser nu att investeringarna bär frukt. Med denna grund är vi inte bara väl rustade för att växa våra befintliga produkter i Raketech Core, utan också i en utmärkt position att lansera nya produkter från Raketech Lab (nya innovativa tjänster utvecklade internt eller genom partnerskap).

Vi är väl förberedda på den kommande regleringen av den svenska marknaden, och jag är övertygad om att Raketech kommer att bibehålla en stark position i Sverige när den nya regleringen träder i kraft den 1 januari 2019. Vi har omförhandlat villkor med våra största partners och säkerställt nya partnerskap med speloperatörer som går in på den svenska marknaden för första gången.

Vi är nöjda med våra prestationer under det senaste kvartalet och vi har upprätthållit vårt goda momentum i det fjärde kvartalet, med några spännande produktlanseringar och nya partnerskap. Vi är på god väg att nå våra mål för helåret.”

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 22 november kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via https://tv.streamfabriken.com/raketech-q3-2018. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 691 (SE), +44 203 00 89 810 (UK)

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, [email protected]
Andreas Kovacs, CFO, [email protected]

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 8.00 CET. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.