General Press Releases

Raketech stärker sitt erbjudande i Kanada och Nya Zeeland genom förvärv av tillgångarna i medieföretaget Lead Republik Ltd

By March 11, 2020August 27th, 2020No Comments

Raketech, ett performance marketing-företag inom iGaming, tar nästa steg i sin geografiska expansion genom förvärvet av tillgångarna i Lead Republik Ltd, ett maltabaserat medieföretag med globala intäkter, huvudsakligen ifrån Kanada, Nya Zeeland och Tyskland. Som ett resultat av förvärvet förväntas Raketechs intäkter från marknader utanför Norden att nå cirka 20 procent av de totala intäkterna.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,4 miljoner EUR, motsvarande en multipel om cirka 3x EBITDA och 0,5x intäkter baserat på de senaste 12 månaderna, med möjlighet till tilläggsköpeskilling baserat på vissa prestationsmål. Betald media, som utgör en stor del av intäkterna, förväntas ha en något negativ effekt på EBITDA-marginalen för koncernen, samtidigt som såväl intäkter som resultat förväntas påverkas positivt redan på kort till medellång sikt.

”Förvärvet är i linje med många av våra strategiska mål, i och med att det ökar vårt geografiska fotavtryck på marknader viktiga för våra nyckelpartners, samtidigt som det bidrar med tekniskt kunnande i form av en högkvalitativ teknisk plattform tillsammans med kompetens inom konverteringsoptimering och betald media. Vi ser även stora synergieffekter av att kombinera Lead Republiks erbjudande med våra tekniska styrkor inom organisk sökoptimering, säger Oskar Mühlbach, VD för Raketech och fortsätter:

Jag är även glad över att få välkomna Lead Republiks talangfulla team ombord och nöjd att kunna konstatera att de tidigare ägarna är fortsatt engagerade i verksamheten de kommande 12 månaderna för att säkra en smidig överlämning och accelerera vår expansion på nya marknader”.

Raketech har förvärvat tillgångarna, inklusive alla anställda, i Lead Republik Ltd idag den 11 mars 2020 för en initial kontant köpeskilling om 1,4 miljoner EUR, med möjlighet till tilläggsköpeskilling baserat på vissa överenskomna prestationsmål. En del av tilläggsköpeskillingen är begränsad till maximalt 0,3 miljoner EUR fram till 28 februari 2021, och en del är icke-begränsad och baserad på framtida prestation fram till 28 februari 2022. Den förvärvade verksamheten kommer att vara en integrerad del av Raketech från och med 11 mars 2020. Den initiala köpeskillingen erläggs från Raketechs befintliga kassa.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Mühlbach VD, oskar.muhlbach@raketech.com Andreas Kovacs, IR-ansvarig, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 08.45.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier. Raketech guidar sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier

page1image63677248 page1image63677440 page1image63677632

Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08- 463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.