2020

11 Mar: Raketech stärker sitt erbjudande i Kanada och Nya Zeeland genom förvärv av tillgångarna i medieföretaget Lead Republik Ltd

Raketech, ett performance marketing-företag inom iGaming, tar nästa steg i sin geografiska expansion genom förvärvet av tillgångarna i Lead Republik Ltd, ett maltabaserat medieföretag med globala intäkter, huvudsakligen ifrån Kanada, Nya Zeeland och Tyskland. Som ett resultat av förvärvet förväntas…

11 Mar: Raketech strengthens its offering in Canada and New Zealand with the acquisition of all assets of performance marketing company Lead Republik Ltd

Raketech, the iGaming performance marketing partner, today delivered on an important milestone on the company’s geographical expansion strategy by announcing that it acquires all assets of Lead Republik Ltd, a Maltese registered media company with global revenues, however predominantly from…

19 Feb: Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019 Totala intäkter uppgick till 5,8 (7,6) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 23,3%. NDCs (New Depositing Customers) uppgick till 28 002 (35 948). Justerad EBITDA uppgick till 2,0 (4,5) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 33,6% (59,3%)….

08 Jan: Raketech offentliggör preliminärt resultat avseende intäkter, EBITDA och rörelseresultat för det fjärde kvartalet

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2019 förväntas uppgå till 5.8 miljoner EUR. Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till 1.6 miljoner EUR, vilket är lägre än förväntningarna. Rapporterad EBITDA påverkas av kostnader av extraordinär karaktär motsvarande 0.4 miljoner EUR samt omvärdering av…